Quy trình thiết kế website tại Tiêu Dùng Xanh

Quy trình thiết kế website tại Tiêu Dùng Xanh luôn tuân thủ nguyên tắc: “Khách hàng hài lòng mới thanh toán, không để khách hàng chịu bất cử rủi ro nào

Bước 1

Trao đổi, xác định các yêu cầu của khách hàng (KH). Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với KH. Tiến hành ký hợp đồng.

Bước 2

Xây dựng website, lên demo để KH kiểm tra. Chỉnh sửa cho đến khi khách hàng hài lòng.

Thanh toán lần 1

KH xác nhận Tiêu Dùng Xanh đã thực hiện đúng cam kết ban đầu thì thanh toán 50% giá trị hợp đồng.

Bước 3

Khách hàng lựa chọn tên miền. Tiêu Dùng Xanh thực hiện gắn kết hosting và tên miền. Hoàn thiện website

Bước 4

Bàn giao website, cung cấp tài khoản admin cho KH. Hướng dẫn KH quản trị website.

Thanh toán lần 2

Khách hàng tiến hành thanh toán số tiền còn lại cho Thiết kế website Tiêu Dùng Xanh.

quy trình thiết kế website tại Tiêu Dùng Xanh